Zvučna izolacija

Mi živimo u bučnome svetu. Buka je sveprisutna, tišina retka. Na ulici, u pogonu, muzika iz dječje sobe ili štropot kod suseda. Želimo živeti i spavati u miru, raditi usredsređeno i opušteno uživati u muzici. Zahtev za mirom, zaštitom od buke i dobrom prostornom akustikom za većinu će ljudi biti sve važniji. (more…)